นนทรมย์คลีนิก เป็นคลีนิกสุขภาพจิตที่ให้บริการตรวจรักษาปัญหาทางพฤติกรรมโรคทางจิตเวช และยาเสพติดโดยจิตแพทย์ (ศ. นพ. มานิต ศรีสุรภานนท์)

 *จ.24, อัง.25, พฤ.27 และ ส.29 มิย. 67 นพ. การัณย์แทน อ. มานิต

ปรึกษาและรับยาได้ตามปกติ (งดรับผู้ป่วยใหม่)

อ่านต่อ
 *จ.1 และ อัง.2 กค. 67 พญ. ศิรินัทธ์ แทน อ. มานิต

ปรึกษาและรับยาได้ตามปกติ (งดรับผู้ป่วยใหม่)

อ่านต่อ
 คลินิกจัดส่งยาทางไปรษณีย์วัน อังคารบ่าย พฤหัสฯบ่าย และเสาร์เที่ยง เท่านั้น (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)

สั่งยาวันจันทร์-เย็น: ส่ง อังคารบ่าย / สั่งยาวันอังคาร-เย็น: ส่ง พฤหัสบ่าย / สังยาวัน พฤหัส-เย็น ศุกร์-เย็น และเสาร์-เช้า: ส่ง เสาร์เที่ยง (กรุณาสั่งยาก่อนปิดคลินิกอย่างน้อย 15 นาที)

อ่านต่อ
 คลินิกเปิดให้เข้าร้าน, พบแพทย์ และรับผู้ป่วยใหม่ ตามปกติ (กรุณาสวมแมสก์)

อ่านต่อ
 ท่านสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวันหยุดและบริการที่ facebook ของร้านได้อีก 1 ช่องทาง

อ่านต่อ