คลินิกจัดส่งยาทางไปรษณีย์วัน อังคารบ่าย พฤหัสฯบ่าย และเสาร์เที่ยง เท่านั้น (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)

สั่งยาวันจันทร์-เย็น: จัดส่ง อังคารบ่าย (แจ้งรหัส EMS ทาง SMS)
สั่งยาวันอังคาร-เย็น: จัดส่ง พฤหัสบ่าย (แจ้งรหัส EMS ทาง SMS)
สังยาวัน พฤหัส-เย็น ศุกร์-เย็น และเสาร์-เช้า: จัดส่ง เสาร์เที่ยง (ไม่มีแจ้งทาง SMS)
1.กรุณาสั่งยาก่อนปิดคลินิกอย่างน้อย 15 นาที / 2. ยาบางชนิดไม่สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์