ท่านสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวันหยุดและบริการที่ facebook ของร้านได้อีก 1 ช่องทาง

ท่านสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวันหยุดและบริการที่ facebook ของร้านได้อีก 1 ช่อง
https://www.facebook.com/NTRclinic