คลินิกเปิดให้เข้าร้าน, พบแพทย์ และรับผู้ป่วยใหม่ ตามปกติ (กรุณาสวมแมสก์)

คลินิกเปิดให้เข้าร้าน, พบแพทย์ และรับผู้ป่วยใหม่ ตามปกติ