คลินิก หยุด ทุกวันพุธและอาทิตย์

คลินิก หยุด ทุกวันพุธและอาทิตย์
 
เปิด: จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ 17:00-19.00 น. / เสาร์ 09:00-11.00 น.
(กรุณามาถึงคลินิกอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาปิด)