ข่าวสารและกิจกรรม


 *จ.24, อัง.25, พฤ.27 และ ส.29 มิย. 67 นพ. การัณย์แทน อ. มานิต

ปรึกษาและรับยาได้ตามปกติ (งดรับผู้ป่วยใหม่)

 *จ.1 และ อัง.2 กค. 67 พญ. ศิรินัทธ์ แทน อ. มานิต

ปรึกษาและรับยาได้ตามปกติ (งดรับผู้ป่วยใหม่)

 คลินิกจัดส่งยาทางไปรษณีย์วัน อังคารบ่าย พฤหัสฯบ่าย และเสาร์เที่ยง เท่านั้น (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)

สั่งยาวันจันทร์-เย็น: ส่ง อังคารบ่าย / สั่งยาวันอังคาร-เย็น: ส่ง พฤหัสบ่าย / สังยาวัน พฤหัส-เย็น ศุกร์-เย็น และเสาร์-เช้า: ส่ง เสาร์เที่ยง (กรุณาสั่งยาก่อนปิดคลินิกอย่างน้อย 15 นาที)

 คลินิกเปิดให้เข้าร้าน, พบแพทย์ และรับผู้ป่วยใหม่ ตามปกติ (กรุณาสวมแมสก์)

 ท่านสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวันหยุดและบริการที่ facebook ของร้านได้อีก 1 ช่องทาง

   

นนทรมย์คลีนิก เป็นคลีนิกสุขภาพจิตที่ให้บริการตรวจรักษาปัญหาทางพฤติกรรมโรคทางจิตเวช และยาเสพติดโดยจิตแพทย์ (ศ. นพ. มานิต ศรีสุรภานนท์)

“นนทรมย์ นน - ทะ - รม : มีความเพลิดเพลินยินดี”

นนทรมย์คลีนิก เป็นคลีนิกจิตเวชที่ให้บริการตรวจรักษาปัญหาทางพฤติกรรมโรคทางจิตเวช
และยาเสพติดโดยจิตแพทย์ (ศ. นพ. มานิต ศรีสุรภานนท์)

คลีนิกอยู่ในโครงการสตาร์เอวีนิว 3วีวาเทอเรสหลัง แมคโดนัลส์สาขาสตาร์มหิดล ทางเข้าหมู่บ้านพลอยบุรินทร์
(เลยศูนย์มาสด้าสาขามหิดลไป 200-300 เมตร)

ท่านสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวันหยุดและแพทย์ผู้รักษาได้ที่หน้าขาวและกิจกรรมของเวปนี้และที่
https://www.facebook.com/nontaromclinic 

บริการของคลินิก

ตรวจรักษาโดย ศ. นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ (จิตแพทย์)
เวลาทำการ:
จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี และศุกร์ 17:00–19:00 น.
                                         เสาร์   9:00 – 11:00 น.
คลินิกหยุดวันพุธและอาทิตย์

(ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 คลินิกหยุดทุกวันพุธและวันอาทิตย์)ติดต่อเรา

ตำแหน่งของคลินิก: https://goo.gl/maps/hLVttffYJsTGtNQ28
288/7 ถนนมหิดล ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
วันเวลาที่ให้บริการ
จันทร์, อีงคาร, พฤหัสบดี และศุกร์ 17:00 – 19:00 น.
เสาร์ 9:00 – 11:11 น.

คลินิกหยุดทุกวันพุธและอาทิตย์

โทรศัพท์ : 053-274084, 081-7837330