นนทรมย์ คลินิก Nontarom Clinic

“นนทรมย์ นน - ทะ - รม : มีความเพลิดเพลินยินดี

นนทรมย์คลีนิก (เจริญราษฎร์คลีนิกเดิม) เป็นคลีนิกสุขภาพจิตที่ให้บริการ ตรวจรักษาปัญหาทางพฤติกรรม โรคทางจิตเวช และยาเสพติด โดยจิตแพทย์ คลีนิกอยู่ในโครงการสตาร์เอวีนิว 3 วีวาเทอเรสหลัง แมคโดนัลส์สาขาสตาร์ มหิดล ทางเข้าหมู่บ้านพลอยบุรินทร์ (เลยศูนย์มาสด้าสาขามหิดลไป 200-300 เมตร)“Nontarom ‘non-ta-rom’ (Thai) : having beautiful pleasure

Nontarom Clinic (relocated and renamed from Chareonrad Clinic) is a mental health clinic in Chiang Mai. Our psychiatrists are specialists in behavioral problems, mental illnesses, and addiction. It is located in Star Avenue 3 Viva Terrace, behind McDonalds - Star-Mahidol Branch (100-200 meters further to Mazda Show Room – Mahidol Branch) . Please visit News & Event section of this website or https://www.facebook.com/nontaromclinic to see any change on holidays or service doctors.


ข่าวสาร & กิจกรรม


ประกาศสำคัญ: การเข้าร้านครั้งละ 1 คน
ประกาศสำคัญ: การเข้าร้านครั้งละ 1 คน
 
เพื่อสนับสนุนการมีระยะห่างทางสังคม คลินิกใคร่ขอความร่วมมือดังนี้
  1. เข้าร้านครั้งละ 1 คน และอยู่นอกเคาน์เตอร์บริการเท่านั้น
  2. ทางร้านจะจัดยาและส่งยาให้ โดยอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร
  3. ทางร้านสนับสนุนการโอนเงินทางอินเทอร์เนท
 
แนวทางนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 9 พค. 2563 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
นนทรมย์คลินิกต้องขออภัยในความไม่สะดวก


เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 อ.เบญจลักษณ์ แทน อ.มานิต
เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 อ.เบญจลักษณ์ แทน อ.มานิต


ตารางตรวจรักษา: อ. มานิตประจำวันจันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ และเสาร์ / อ. เบญจลักษณ์ประจำวันพุธ
ตารางตรวจรักษา: อ. มานิตประจำวันจันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ และเสาร์ / อ. เบญจลักษณ์ประจำวันพุธ