นนทรมย์ คลินิก Nontarom Clinic

“นนทรมย์ นน - ทะ - รม : มีความเพลิดเพลินยินดี

นนทรมย์คลีนิก (เจริญราษฎร์คลีนิกเดิม) เป็นคลีนิกสุขภาพจิตที่ให้บริการ ตรวจรักษาปัญหาทางพฤติกรรม โรคทางจิตเวช และยาเสพติด โดยจิตแพทย์ คลีนิกอยู่ในโครงการสตาร์เอวีนิว 3 วีวาเทอเรสหลัง แมคโดนัลส์สาขาสตาร์ มหิดล ทางเข้าหมู่บ้านพลอยบุรินทร์ (เลยศูนย์มาสด้าสาขามหิดลไป 200-300 เมตร)


ข่าวสาร & กิจกรรม

ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์นนทรมย์ คลินิก

นนทรมย์คลินิก (เจริญราษฎร์คลินิกเดิม) เป็นคลินิกสุขภาพจิตที่ให้บริการตรวจรักษาปัญหาทางพฤติกรรม โรคทางจิตเวช และยาเสพติด โดยจิตแพทย์

ให้บริการตรวจรักษาปัญหาทางพฤติกรรม โรคทางจิตเวช และยาเสพติด โดยจิตแพทย์ คลินิกอยู่ในโครงการสตาร์เอวีนิว 3 วีวา เทอเรส หลังแมคโดนัลส์สาขาสตาร์มหิดล (เลยศูนย์มาสด้าสาขามหิดลไป 100-200 เมตร) เข้าซอยหมู่บ้านพลอยบุรินทร์ไปประมาณ 50 เมตรจะเห็นด้านหลังของคลินิกอยู่ทางขวามือ