*** ศ. 9/ ส. 10 กพ. 2567 อ. มานิต ไม่อยู่***

พญ. วรรธนี ศรีบุญเรือง และ
พญ.ธารริน หิรัญวงษ์ แทน
ปรึกษาและรับยาได้ตามปกติ
(งดรับผู้ป่วยใหม่)