*** ศ. 16/ ส. 17 กพ. 2567 อ. มานิต ไม่อยู่***

*** ศ. 16/ ส. 17 กพ. 2567 อ. มานิต ไม่อยู่***
พญ. วรรธนี ศรีบุญเรือง และ
พญ.กัลยารัตน์ ขัติยะ แทน 
ปรึกษาและรับยาได้ตามปกติ 
(งดรับผู้ป่วยใหม่)