*** ส. 3 กพ. 2567 อ. มานิต ไม่อยู่***

*** ส. 3 กพ. 2567 อ. มานิต ไม่อยู่***
พญ.ธารริน หิรัญวงษ์ แทน 
ปรึกษาและรับยาได้ตามปกติ 
(งดรับผู้ป่วยใหม่)