*จ.24, อัง.25, พฤ.27 และ ส.29 มิย. 67 นพ. การัณย์แทน อ. มานิต

ปรึกษาและรับยาได้ตามปกติ 
(งดรับผู้ป่วยใหม่)