ติดต่อเรา & นนทรมย์คลินิก

288/7 ถนนมหิดล, ตำบลช้างคลาน, อำเภอเมือง, เชียงใหม่ 50100 โทร: 053-274084, 081-7837330

วันเวลาเปิด-ปิด คลีนิก จันทร์ – ศุกร์ 17:00 – 19:15 น. เสาร์ 9:00 – 11:15 น. หยุดวันอาทิตย์
โทรศัพท์ : 053-274084, 081-7837330288/7 Mahidol Road, Tambon Changklan, Muang, Chiang Mai 50100 Tel: 053-274084, 081-7837330

Monday – Friday 5:00pm – 7:15pm Saturday 9:00am-11:15am Closed on Sunday
Tel : 053-274084, , 081-7837330