นนทรมย์ คลินิก Nontarom Clinic

“จิตแพทย์ประจำคลินิก

1. นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ (ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Pubmed)
ประจำวันจันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ และเสาร์
(ทุกวันยกเว้นวันพุธ)

2. นพ.ณรงค์ มณีทอน (ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Pubmed) ประจำวันพุธ

วันเวลาเปิด-ปิด คลีนิก จันทร์ – ศุกร์ 17:00 – 19:15 น. เสาร์ 9:00 – 11:15 น. หยุดวันอาทิตย์


“Our Psychiatrists

1. Dr.Manit Srisurapanont (more information from Pubmed)
practices on Monday, Tuesday, Thursday, Friday, and Saturday
(every service day, except Wednesday).

2. Dr.Narong Maneeton (more information from Pubmed)
practices on Wednesday.

Service Hours Monday – Friday 5:00pm – 7:15pm Saturday 9:00am-11:15am Closed on Sunday